Back to knjige

Mobbing Senad Kahteran

KM 20.00

Djelo je odgovarajuće koncipirano i dosljedno provedeno na način da
je autor uspješno postigao svoj osnovni cilj ili viktimološki doprinos
brzom i efikasnom progonu i kažnjavanju počinitelja mobbinga
u Bosni i Hercegovini kroz definiranje i formuliranje ili određenje
ne samo mobinga već i kriminalističkog profila koji je od presudnog
značaja za otkrivanje, kažnjavanje i sprječavanje mobbinga
u Bosni i Hercegovini. Posebna vrijednost djela leži u činjenici
da se Kahteran Senad prilikom priprema za provođenje istraživanja
koristio različitim i recentnim izvorima, te da svoje zaključke temelji
na valjanim i pouzdanim podacima.
Dr.sc. Azra Adžajlić-Dedović

Kategorija:

Opis

Što se tiče samoga Zakona, mobing bi trebao biti uvršten u Zakon o
radu, jer ‘čoporaši’ (pristalice ove ‘filozofi je čopora’) svaku
inicijativu omiljenoga šefa dočekaju pljeskom, a on im uzvraća
lakšim zaduženjima, na njihovo neobavljanje dužnosti žmiri,
čak i više neke od takvih, naročito “zaslužne” predlaže za nagrade
i pohvale i sve se to odvija unutar institucija u kojima djeluju.
Zapravo, moberi su društvene štetočine ali, nažalost,
fenomen ‘mobinga’, ili ‘čoporašenja’ pogađa ponajbolje pojedince
u društvu, tj. one koji su se trsili da se opskrbe solidnim
stručnim znanjem, one koji zaista vole raditi, imaju kičmu i ne kleče,
ne povijaju se, odnosno slijepo odobravaju/aminuju loše poslovne
odluke svojih pretpostavljenih, budući da žrtve mobinga
znaju pravilno razmišljati i prosuđivati stvari,
pravilno se postavljati prema problemima, te postaju ‘opasni’ za
svog rukovoditelja koji stoji na stručno klimavim nogama i
trpe samo zbog toga što nisu puki ‘ćutolozi’ i što nose svoju
glavu na svojim ramenima, tj. misle.